"""lgG4 ilitkili HastahÉr Olan Hastalarda Obexelimab'rn Etkilililini ve GüvenliliÉini DeÈerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plas?bo Kontrollü Bir Çalışma (INDIGO) """


Karadağ Ö. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Şirket
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Tıp Fakültesi (Türkçe)
  • Başlangıç Tarihi: Eylül 2023
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2025