Mikroakışkan Sürekli Bir Sistemde Eşboyutlu Pikolitre Damlacıklarda Eşboyutlu Metal Organik Kafes (MOF) Yapısına Sahip Nanoparçacıkların Sentezlenmesi


Önel S. (Yürütücü)

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Mühendislik Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Nisan 2021
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2023

Özet

Mikroakışkan Sürekli Bir Sistemde Eşboyutlu Pikolitre Damlacıklarda Eşboyutlu Metal Organik Kafes (MOF) Yapısına Sahip Nanoparçacıkların Sentezlenmesi