Yeni tanı konmuş Philadelphia Kromozomu Pozitif Kronik Faz Kronik Miyeloid Lösemili hastalarda oral asciminib ve nilotinibin etkililik ve tolerabilitesini karşılaştıran çok merkezli, açık etiketli, randomize bir faz IIIb çalışması


Haznedaroğlu İ. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Şirket
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Tıp Fakültesi (Türkçe)
  • Başlangıç Tarihi: Temmuz 2023
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2027