Primer progresif multiple sklerozlu katılımcılarda SAR44168 i plasebo ile karşılaştıran bir Faz3, randomize, çift kör,etkililik ve güvenlilik çalışması


Tuncer M. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Şirket
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Tıp Fakültesi (Türkçe)
  • Başlangıç Tarihi: Eylül 2023
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2024