2023 Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Projesi


Koç İ. (Yürütücü), Türkyılmaz A. , Eryurt M. , Yüksel kaptanoğlu İ. , Çavlin bircan A. , Çağatay P.

  • Proje Türü: AB Destekli Diğer Projeler
  • Proje Grubu: Sosyal Bilimler
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Nüfus Etütleri Enstitüsü
  • Başlangıç Tarihi: Ocak 2023
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2023

Özet

2023 Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Projesi, Hacettepe Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde imzalanan mutabakat metni kapsamında yürütülen bir projedir. Bu proje kapsamında kamu kurumlarının personeline yönelik olarak nüfus ve kalkınma göstergeleri alanında eğitimler vermek, belirlenen tematik alanlarda politika önceliklerini ortaya koyan araştırma projeleri yürütmek, bu alanlarda rapor/kitap/politika notları üretmek ve yine bu alanlarda saha çalışması içeren araştırmalar yapmak yer almaktadır. Projede bugüne kadar 2022 yılı faaliyetleri tamamlanmış; 2023 yılı faaliyetleri ise yılsonu itibariyle tamamlanacaktır. Projenin 2023 faaliyetleri arasında DES eğitimi, istemli düşükler araştırması, üreme sağlığı politikaları konusunda savunuculuk ve farkındalık politika notu hazırlanması ve gençlik araştırması bulunmaktadır. Gençlik araştırmasının saha çalışmalarının yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir.