Relaps veya Refrakter Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalı Katılımcılarda Tafasitamab Artı Lenalidomidin Güvenlik ve Etkinliğini Değerlendirmek için Faz 3, Tek Kollu, Açık Etiketli, Çok Merkezli Bir Çalışma


Akin S. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Şirket
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Kanser Enstitüsü
  • Başlangıç Tarihi: Eylül 2023
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2026