Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanısı ve Mekanizmalarının Anlaşılması İçin Serumdan Beyin Kökenli Ekstraselüler Veziküllerin Ayrıştırılması ve Karakterizasyonu


Dalkara T. (Yürütücü)

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
  • Başlangıç Tarihi: Haziran 2021
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2024

Özet

Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanısı ve Mekanizmalarının Anlaşılması İçin Serumdan Beyin Kökenli Ekstraselüler Veziküllerin Ayrıştırılması ve Karakterizasyonu