Yüksek Verimli Atmosferik Su Toplama Sistemi


Kaynar M. (Yürütücü), Ceylan A. , Özcan Ş.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Başlangıç Tarihi: Şubat 2018
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019

Özet

Proje sonunda ulaşılması planlanan hedef bir dış enerji kaynağına ihtiyaç duymaksızın havadaki nemi toplayarak saatte 1 litreye kadar su üretecek bir mataranın prototipinin uluşturulmasıdır.

Bu güne kadar soğutucu yüzeylerin verim artışının sağlayacak olan kaplamanın küçük ölçekte kaplama ve verim testleri tamamlanmış ve kaplanmamış yüzeye göre %50 verim artışı gözlenmiştir ancak testlerin gerçek ölçekte tekrarlanarak doğrulanması gerekmektedir. Bu nedenle gerekli kimyasal ve yapısal bileşenlerin teminini takip eden zamanda öncelikli iş paketi gerçek ölçekli soğutucuların kimyasal banyo yöntemiyle nanoporlu kaplama ile kaplanmasıdır. Kaplanan soğutucuların verim testleri küçük ölçektekine benzer şekilde yapılarak kaplanmamış yüzeye oranla verim artışı belirlenecektir. Bu süreçle paralel yürüyecek diğer bir süreç ise dinamo, güneş pili ve benzeri güç kaynaklarını kullanarak soğutma işlemini yapacak peltierleri çalıştıracak devre tasarımının yapılması ve soğutucu yüzeylerle entegrasyonudur.

Belirtilen bu süreçleri takiben mataranın dış kılıfının ve su toplama haznesinin endüstriel tasarımı ve deneme üretimi yapılacaktır.

Prototip üretiminin son aşaması ise tüm bileşenlerin bir araya getirilerek matara prototipinin oluşturulması ve oluşan prototipin gerçek dünyada verim testlerinin yapılmasıdır.