"""Yüksek Riskli Evre II-IV Melanom Bulunan Gönüllülerde Adjuvan Plasebo Artı Pembrolizumaba Kıyasla Adjuvan V940 (mRNA-4157) Artı Pembrolizumabın Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör,Plasebo ve Aktif Komparatör Kontrollü Faz 3 Klinik Çalışma"""


Dizdar Ö. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Şirket
  • Proje Grubu: Tıp Sağlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Tıp Fakültesi (İngilizce)
  • Başlangıç Tarihi: Ağustos 2023
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2027